Velkomen til nettportalen for barnehage og SFO

For å leggje inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over.

Du skal ikkje å logge inn for å søkje plass. Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer. All vidare kommunikasjon vedkomande søknaden vil føregå på e-post, så det er difor viktig at du er registrert med oppdatert e-postadresse.


Når du har sendt inn søknad om barnehageplass/plass i SFO første gongen, vert du automatisk registrert som brukar av portalen, og du kan då logge deg inn med t.d. MinID, BankID, Buypass, Commfides for å følgje saksgangen.


Innlogging:
Innlogging skjer via ID-porten
Sjå informasjon i meny til høgre.

Du må vere innlogga for å:
  • - endre/slette søknad
  • - svare på tilbod om plass
  • - seie opp plass
  • - søkje om auka/redusert plass
  • - følgje saksgangen til søknaden